TJ Spartak Vlasim
26
Čvn

Vyhodnocení práce ve školním roce 2014/15

Marie Filipová

Po celoroční poctivé práci v šachových kroužcích se trenéři v Pravoníně rozhodli otestovat výsledky své práce a pro jednotlivé útvary připravili testy. Nejdříve prošli zkoušením ti nejmenší, a to děti z mateřské školy, které pracují v kroužku ŠACHOVÁ ŠKOLIČKA. Výuku ukončilo 12 dětí (ostatních 8 dětí nebylo hodnoceno, protože jsou ve věku 3-4 roky a zatím na kroužku malují a jen se s šachy seznamují a víceméně si s nimi hrají, a s ředitelkou MŠ jsme se dohodly, že vysvědčení dostanou jen ti, kteří zvládli plánované učivo) a 17. 6. 2015 na své poslední schůzce obdržely VYSVĚDČENÍ  s devíti známkami. První tři si domů odnesly pamětní plakety, diplomy a všichni pak medaile a drobné dárečky. Testy pro tyto šachisty připravila Marie Filipová a také všechny děti v několika etapách vyzkoušela. Naši nejmenší znají základní pojmy (diagonála, řada, sloupec, šachovnice), znají postavení figur na šachovnici a jejich hodnotu. Umí tahat všemi figurami, umí dát šach všemi figurami a poznají, kterou figuru mohou „sezobnout“. Hodnoceni byli: Cecílie Burešová, Lucie Brixí, Veronika Brzková, Klára Čápová, Adéla Janáčová, Jakub Kadlec, Vanesa Kopecká, Zbyněk Limburk, Dominik Smítka, Natálie Štandlerová, Lenka Šťastná a Lucie Vosátková. Nejlépe si v tomto kroužku vedla Veronika Brzková, druhou nejlepší je Klárka Čápová a třetí Lenka Vosátková. V projektu s místní mateřskou školou budeme pokračovat i v novém školním roce 2015/2016.
Již 15. 6. 2015 byli oceněni žáci z kroužku ZAČÁTEČNÍCI-PŘEDŠKOLNÍ. Zde měly děti stejné otázky jako Šachová školička, ale tyto děti ještě musely umístit jednotlivé figury (vždy jen jednu) na  prázdnou šachovnici. Dále prováděly rošády (malou a velkou) a pracovaly i s šachovými hodinami. I tuto skupinu zkoušela vedoucí ŠK Pravonín Marie Filipová. Hodnoceni byli: Lucie Brixí, Veronika Brzková, Klára Čápová, Vanesa Kopecká, Richard Málek, Michael Škaryd, Eliška Škarydová a Lenka Šťastná. Nejlépe si vedl Michael Škaryd, druhou v pořadí byla Veronika Brzková a třetí příčku obsadila Lenka Šťastná. Míša, díky svým výkonům, bude přeřazen do školních začátečníků.

Další z kroužků, který byl hodnocen byli ZAČÁTEČNÍCI-ŠKOLNÍ, a to Jan Duda, Zdeněk Šťastný, Johanka Vašíčková, Anežka Vašíčková a Jan Veselý. Hodnoceni nebyli Petr Harazím, který bez omluvy přestal do kroužku dojíždět, a Jan Duda, který nyní bydlí mimo Pravonín. V tomto kroužku měli šachisté velkou spoustu otázek, které připravoval Lukáš Filip. Testům věnoval maximální pozornost a prověřil vše, co se za uplynulý rok vyučovalo. V této skupině je bezkonkurenčně nejlepší Anežka Vašíčková, druhou příčku obsadil Jan Veselý a třetí pak Zdeněk Šťastný. Vyhodnocení proběhlo v pátek 19. 6. 2015 a z cen byli všichni potěšeni. Anežka se v příštím roce přesune do mírně pokročilých, neboť po individuálním výcviku (vždy po schůzkách) rychle dohnala učivo, a i když mnohdy některé pozice vidí poprvé, dokáže je logicky vyřešit. Škoda, že má těch zájmových kroužků více a k nám dochází jen jedenkrát za týden. „Je to tam!“

MÍRNĚ POKROČILÍ šachisté měli časový limit 60 minut, testy jim připravoval Vojta Filip, který do nich zakomponoval vše, co v průběhu roku probíral a často i opakoval. Ovšem využil pozic diagramů, které jim byly neznámé. Testy prošli Adam Slavík a Barbora Slavíková. Z rodinných důvodů přestal na schůzky docházet Martin Duda, který nyní přes týden bydlí v Louňovicích pod Blaníkem. Jakub Nácovský, kterého šachy moc nebaví a v příštím roce se do kroužku už hlásit nebude. Nebyl hodnocen ani Vojta Vopálka, který srovnávací testy nestihl udělat (byly připraveny později a on byl pak na MČR družstev). Vyhodnocení, předání plaket a medailí, diplomů a drobných cen proběhlo také 19. 6. 2015. Nejúspěšnějším šachistou v tomto kroužku byl Adam Slavík a za ním Barbora Slavíková. Protože byla částečně vina na naší straně, dostal i Vojta Vopálka plaketu za práci v uplynulém roce.

Rovněž 19. 6. 2015 byli vyhodnoceni šachisté na naší nejvyšší úrovni – POKROČILÍ. Prošli postupně testy, na které měli časový limit 90 minut. Témata byla složitější, například na tempo (vytempování střelce), složitější průlom, postavení mostu, obrana 6. řady, dáma proti pěšci na předposlední řadě, rochádový útok – oběť střelce  na h7 (h2) (Šapošnikov – Dvoirys, Samara 2000), útok na krále zadrženého ve středu šachovnice, znalost některých zahájení a jiné. Hodnoceni byli Petra Píšová, Štěpán Filip, Filip Kůra a Lukáš Zeman. Některé děti hodnoceny nebyly. Důvodů bylo více. Například Fanda Jelínek odmítl testy dělat, prý je to pro něj těžké!!! Proběhl je a práci bez jediné čárky odevzdal, po poradě dostal i druhý termín, ale toho nevyužil! Dále nebyl hodnocen Filip Vopálka, o prvním možném termínu byl nemocný a na další schůzku nedorazil (měl na návštěvě kamaráda) a pak byl na MČR družstev. Nejlépe si vedla (je o více jak třídu lepší než její kolegové) Petra Píšová, druhou příčku obsadil Štěpán Filip a třetí v pořadí byl vyhodnocen Filip Kůra. Plakety pro tento kroužek byly opravdu překrásné, nechyběly diplomy, medaile a rovněž drobné ceny.

Dále bylo provedeno vyhodnocení  řešení diagramů (někteří šachisté jich vyřešili už 200 na úrovni ela 1400-1700). Z této sbírky jsme řešení zastavili (zbývá jich zde ještě 150 a vrátíme se k nim), neboť diagramy už jsou na učivo, které jsme ještě neprobírali, a dostali novou sbírku, kde budou v řešení pokračovat na odpovídající úrovni. První dvoustovky dosáhla Petra Píšová, druhý byl Filip Kůra a třetí Štěpán Filip. První stovku dořešil František Jelínek. Velice chválím tyto šachisty, že pilně pracují i doma.

Některé děti (týká se kroužku pokročilých, mírně pokročilých a školních začátečníků) dostaly již nyní brožury s diagramy domů a i v následujícím školním roce budeme postupovat stejným způsobem, a to že za každou správně vyřešenou stovku diagramů, budou oceněni (pro příští školní rok to budou šachové knihy, pokud se nedohodneme s dětmi jinak). Řešení budou nosit na schůzky, kde je trenéři zkontrolují. Prosím rodiče a individuální trenéry, aby jim s nimi nepomáhali, protože si to namátkově ověříme. Máme zkušenost s tím, že když řešily děti diagram samostatně, tak si ho buď pamatují, nebo se jim brzy vybaví. Možná, když bude špatné počasí, tak se u diagramů zastaví i o letních prázdninách?

Pro následující školní rok plánujeme „okořenit“ naši výuku o „video přednášky“, které budou ze dvou pramenů. Některé lekce využijeme z již natočených, které jsou na internetu, a jiné si vytvoříme doma. Pro nový školní rok vyhlásíme hned několik soutěží: O nejhezčí partii, Podblanické bodíky, Pravonínská liga a Řešení diagramů. S pravidly budou děti seznámeny na začátku školního roku.

Děkuji upřímně všem trenérům za velice obětavou práci v kroužcích, ale i za doprovody na soutěže, za přípravu plánů práce, za sestavování učebních materiálů, které si stahujeme z internetu a pak je distribuujeme dětem. Vše mají u nás zdarma (je to součástí školného, které platí na MěDDM Vlašim). Děkuji učitelkám v mateřské škole, mnoha maminkám za pomoc při akcích a někdy i při schůzkách. Děkuji všem řidičům, kteří ochotně dopravují děti na turnaje a také ochotně nabídnou svezení i jiných dětí než vlastních. Děkuji všem sponzorům (jsou vypsáni na našich www.sachypravonin.cz, a Obecnímu úřadu Pravonín, že můžeme zdarma vyučovat v prostorách Spolkového domu. Děkuji vedení Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi za materiální podporu a příspěvky na provoz kroužků. Děkuji hejtmanovi Středočeského kraje, který nám v letošním roce přispěl na dovybavení našeho šachového klubu formou dotace. Děkuji všem, kdož se zapojili do sběru plastových víček pro nemocného chlapce, který žije u nás v Pravoníně (již jsme odevzdali do sběrny 230 kg). Pevně věřím, že se zlepší spolupráce s Šachovým oddílem Vlašim, námětů máme spoustu, komunikace poněkud vázne (pokud se nesháníme, nevíme) a vybraní rodiče mnohdy vědí více jak my, a tak se to dozvídáme, co je nového, od jejich dětí.

V příštím školním roce bude v Pravoníně otevřeno 10 šachových kroužků, a pokud budou zájemci na Šachovou školičku ve Vlašimi, tak i na MěDDM Vlašim tento kroužek pro nejmenší (školkové) děti. Doufám, že připravíme nějaké „dušičky“ pro Iva Hradeckého do navazujících kroužků, protože tyto děti k nám do Pravonína dojíždět asi nebudou. V Pravoníně asi rozdělíme Začátečníky předškolní do dvou skupin, ti, co budou pokračovat, a na ty, kteří přijdou (už mám zájem od pěti dětí), a s těmi si musím ze začátku jen „hrát“ a „modelovat“ je pomocí plastových šachových figurek.

Nabízíme tyto kroužky:

84. Šachová školička Pravonín  –  čtvrtek 9.30 – 11.00 hodin

85. Šachová školička na MěDDM Vlašim  – čtvrtek 14.00 – 15.00 hodin

86. Šachy Pravonín – Začátečníci – školní – pondělí 13.30 – 15.30 hodin

87. Šachy Pravonín – Mírně pokročilí – pondělí  13.30 – 15.30 hodin

88. Šachy Pravonín – Pokročilí  – pondělí  13.30 – 15.30 hodin

89. Šachy Pravonín –  Začátečníci – předškolní – úterý 15.00 – 16.00 hodin

90. Šachy Pravonín – Začátečníci – předškolní – středa 15.00 – 16.00 hodin

91. Šachy Pravonín – Pokročilí – středa  13.30 – 15.00 hodin

92. Šachy Pravonín – Začátečníci – školní – pátek 13.30 – 15.30 hodin

93. Šachy Pravonín – Mírně pokročilí – pátek 13.30 – 15.00  + 15.15 – 16.45 hodin (zábavné šachy)

94. Šachy Pravonín – Pokročilí – pátek 13.30 – 15.00 + 15.15 – 16.45 hodin (zábavné šachy)

(ta čísla znamenají číslo zájmového kroužku na MěDDM)

Odkaz na všechny zájmové kroužky MěDDM Vlašim + přihláška: www.mddmvlasim.cz.

 

Milí rodiče, prarodiče, bylo mi ctí pracovat s vašimi dětmi a  spolupracovat s vámi. Pevně věřím, že na svých dětech vliv výuky šachu v našem ŠK poznáte. Neučíme jen šachy, učíme se k sobě i slušně chovat. Učíme děti sociálnímu cítění. Starší děti někdy pracují s těmi maličkými (moc je to baví), vznikají hezká kamarádství. Učíme děti pokoře a slušnosti. Učíme je vážit si svěřených věcí, učíme je pořádku a ochotě pomáhat si a pomáhat i druhým. Někdy to trošku drhne, ale naše trpělivost je veliká, opakování je matka moudrosti a já jsem optimista, tak věřím, že se nám bude práce dařit a děti své vědomosti uplatní na soutěžích a my se budeme moci spolu s vámi radovat z jejich úspěchů.

Pokud se přece jenom bude někomu po šachách stýskat, tak nabízím, po předchozí domluvě mailem filipova.marie@seznam.cz nebo telefonem 731708616, setkání v šachové klubovně, a to ve dnech: 2., 3., 14., 16. a 17. 7. a pak 4., 6., 7., 18., a 20. 8. 2015.

S těmi, kdož se přihlásili, se uvidíme na 3. a 4. šachovém soustřední, která budou na sebe navazovat a proběhnou od 7. do 12. 7. 2015, a můžete se těšit na přednášky Ondry Matějovského, Vladimíra Horáka, Jiřího Kotzota a na rozbory koncovek s Vojtou a Lukášem Filipovými a možná bude i nějaké překvapení?

Přeji všem svěřencům a jejich rodičům hezké prázdniny, užijte si dnů volna, hlavně bez úrazů a v pátek 4. září 2015 ve 13.30 hodin se těším se všemi nashledanou.

Fotky

Stránky ŠK Pravonín

4 reakcí na “Vyhodnocení práce ve školním roce 2014/15”

 1. 1
  Maťa píše:

  „Pevně věřím, že se zlepší spolupráce s Šachovým oddílem Vlašim, námětů máme spoustu, komunikace poněkud vázne (pokud se nesháníme, nevíme) a vybraní rodiče mnohdy vědí více jak my, a tak se to dozvídáme, co je nového, od jejich dětí.“ … Pro mě dost překvapivá informace, nenapadá mě nic, co bych třeba já paní Filipové zamlčel. Schválně jsem se podíval do mailové schránky a jen v probíhající (resp. končící) sezoně jsem jí poslal 120 mailů, převážná většina se týkala šachů. „Vybraní rodiče“ (ten termín nechápu, kteří to jsou?) toho určitě víc nevědí – alespoň tedy ode mě ne ;-) .

 2. 2
  Míra píše:

  Zvu Vás a všechny děti 28.6 2015 od 14 hodin do Miřetic na zakončení sezony.

 3. 3
  Patrik P. píše:

  Myslím si, že málokde mají děti možnost trávit smysluplně svůj volný čas v tak pěkném a příjemném prostředí jako v Pravoníně. Za vším stojí nepochybně obrovské úsilí a spousta času, což je však určitě odměňováno spokojeností dětí a jejich zájmem o šachovou hru. Pořádání soustředění je také skvělý nápad, protože děti mají mimo jiné možnost trávit čas společně v kolektivu. Jen tak dál. ;-)

  Pokud se týká nějaké „špatné“ komunikace, musím se Mati zastat. Domnívám se, že mu nelze nic vytýkat, jelikož věnuje rozkvětu šachu ve Vlašimi celý svůj život a třebaže řeší mnohdy různé věci na poslední chvíli ;-) :-P , vyřeší je vždy a každý dostane potřebnou informaci.

  Z mého pohledu mohou komunikační a jiné problémy vznikat z jakéhosi majetnického přístupu (možná pochopitelného, ale v jisté míře nepřípustného), například k dětem. To je zkrátka pocit, jaký jsem získal po přečtení některých letošních článků. Některé jejich pasáže obsahovaly „vzkazy“ konkrétním osobám, dokonce i mně, ale protože byly zašifrované nebo zahaleny mlhou neurčitosti, nemohly se stát podnětem k ničemu konstruktivnímu.

 4. 4
  Radek píše:

  Pani Filipova moc vam fandim. Delate to vyborne a zaslouzite zlatou medaili. Jen nevim kdo by vam ji mel predat. Jen tak dal a myslim si, ze spokojenost a usmevy deti je take dobra odmena.

Odpovědět

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
more...
 

© 2024 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist