TJ Spartak Vlasim
30
Pro

Silvestrovské šachování v Pravoníně

Marie Filipová

Obec Pravonín se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov, 4 km východně od památné hory Blaník, v nadmořské výšce 550 m. K obci náleží 6 dalších osad, Buková, Tisek, Křížov, Karhule, Lesáky, Volavka. Dominantou obce je kostel, románská rotunda z poloviny 12. století, zasvěcená Sv. Janu Křtiteli. S kostelem sousedí barokní zámek, původně renesanční tvrz, obnovená r. 1765. Nepřehlédnutelnou je velká obdélníková náves, dlouhá 550 m o průměrné šířce 50 m. Po celé její délce vede krásná kaštanová alej, která lemuje silnici až ke kostelu. Kostel je pak obklopen lipovým stromořadím. Původní pravidelná zástavba hospodářských usedlostí po obvodu návsi byla přestavěna v novodobějším stylu, přesto si však zachovala příjemný venkovský ráz. Okolní krajině dominuje hora Blaník a krásné okolní lesy, které jsou v letních měsících rájem houbařů. Čisté ovzduší bez průmyslových exhalací a klidné prostředí bez velké dopravní frekvence, to jsou předpoklady, pro které je Pravonín a jeho blízké okolí vyhledáváno jako místo k rekreaci, odpočinku a chalupaření. Poslední dobou se rozšířila síť cyklostezek, které jsou čím dál více využívány. Obec se z části nachází v CHKO Blaník. Kolem roku 1150 byl založen louňovický klášter. Z popudu kláštera bylo osídleno jeho okolí, byly založeny vesnice, jejichž gruntovníci odváděli klášteru určité roční platy (ouroky). Jejich příchodem nastal v krajině pod Blaníkem čirý ruch. Klášter rozšiřoval svou moc, časem velmi zbohatl, takže mohl v obvodu svého působení zanechat po sobě trvalé svědky kultury své doby. Přičiněním kláštera byl vystavěn kostel v Kondraci a rotunda v Libouni a v Pravoníně. Pověst říká, že pravonínský kostel byla původně prostá kaple v lese stojící, která teprve později kaplí zámeckou se stala. Podle typu stavby, jejího druhu, způsobu a použití materiálu, podle zasvěcení, klade se vznik rotundy na konec vývojového období románského slohu, tj. kolem r. 1230. Přemysl Otakar II. (vládl s otcem od r. 1247) dal kus hvozdu kolem kaple členu své družiny Pravonovi na dobu trvání rodu s tím, aby jej osídlil. Pravona rozměřil zapsanou mu půdu na 30 lánů a založil vesnici ve tvaru obdélníku ve směru východ-západ (r.1250), dostala jméno Pravonín. Sám si rozměřil 2-3 lány a vystavěl si vedle kaple sídlo. Během historického vývoje v zemi, při střídání panovníků, po válečných událostech se též hospodářský vzestup střídal s úpadkem.

Pravonín
Malebná vesnička Pravonín se rozkládá pod bájnou horou Blaník.

Tolik trochu málo z historie naší malebné vesničky a až budu sepisovat  informaci z dalšího turnaje, který se bude konat u nás v Pravoníně, tak slibuji pokračování.

Právě v této vesničce se uskutečnil 29. 12. 2009 SILVESTROVSKÝ TURNAJ, a to už jeho 2. ročník. Loni jsme začali jen tak v klubu, a protože se už trochu „vyznáme“, tak jsme si troufli pozvat další kamarády ze všech tréninkových středisek MěDDM Vlašim a dále s námi hráli dva kamarádi z Říčan.

Akce se konala v prostorách mateřské školy, tímto velice děkuji za zapůjčení prostor a paní Mirce Ondrákové za neocenitelnou pomoc.

Sjelo se 28 dětí, z toho 10 elistů, což nás vedlo k rozdělení turnaje na dva samostatné turnaje, a to „A“ a „B“. V áčku hráli právě zmínění majitelé ela a přítomností Martina Pospíšila a Tomáše Skalického z Říčan se dostal turnaj A na prestižní úroveň. Posuďte sami: Robin Hrdina (2048), David Zvára (1967), Tomáš Skalický (1946), Martin Pospíšil (1910), Nela Pýchová (1595), Lukáš Filip (1573), Patrik Pýcha (1539), Patrik Studnička (1492), Filip Zvára (1460) a Vojtěch Filip (1367). V áčku se hrálo na 2 x 15 minut a každý s každým. Z fotografií i výsledků na chess-results vyčtete vše podstatné. Favorité nezklamali a vítězem se stal přesvědčivě Robin Hrdina, který bude po celý rok opatrovat putovní pohár. Druhý nasazený David Zvára skončil také podle předpokladů, třetí místo si uhrál Martin Pospíšil z Říčan. Z ostatních zaslouží pochvalu Vojta Filip, který byl nasazen jako 10. a nakonec získal místo na 5. příčce, a Patrik Studnička, který byl nasazen sedmý a uhrál si „bramborovou medaili“. V diskuzi se jistě podrobněji vyjádří, po odborné stránce, Jarda Pýcha, který v áčku fungoval spolu s Pepou Zvárou jako rozhodčí a dozor. Oběma tímto moc děkuji. Pepovi dále děkuji za to, že dovezl z Vlašimi šachový materiál a pomáhal, kde bylo potřeba. Jardovi dále děkuji za pomoc při předávání cen. TOP skupina hrála ve třídě MŠ ve velice hezkém prostředí a turnaj brali všichni opravdu vážně. Po celou dobu tam byl klid, všichni hráli „na krev“. Nic si neodpustili ani kolegové z klubů, dokonce ani sourozenci nepomýšleli na rychlé plichtičky, každého bodu bylo třeba!

Společné foto
Společné foto všech účastníků.

B skupina hrála v prostorách naší klubovny a knihovny. Zde soutěžilo 18 šachistů. Tyto měl „pod palcem“ Ondra Matějovský, který celý turnaj rozhodcovsky odřídil. Losoval na počítači oba turnaje a průběžně zasílal výsledky na chess-results. Ondrovi patří opravdu největší poděkování, vše probíhalo hladce a za „mobilomost“ děkuji i Petru Havelkovi, který nám byl v této technické oblasti neustále k dispozici.

My, tedy z ŠK Pravonín, jsme poprvé „vyvedli“ do šachových bojů malou Denisku Limburkovou. Předem jsme ji připravovali na to, že to nebude jednoduché, že dnes bude muset jen vzpomínat na to, co se v kroužku naučila, a také to používat. Jejím úkolem bylo hrát s dětmi, které nezná, jejím úkolem bylo „nasát“ tu správnou šachovou atmosféru a naším úkolem bylo, protože jsme nemohli doufat v nějaké bodíky, aby se turnajů nezalekla. Myslím, že se nám to podařilo. Dokonce Deniska jeden bod uhrála s Adamem Zajíčkem a měla z něho velikou radost. Adama porazila dvakrát, protože si s ním o přestávce zahrála i přátelskou partii a také byla úspěšná! Deniska byla také nejmladší účastnicí turnaje. Velice oceňuji její odvahu. Mezi šachovou mládeží se jí bezpochyby líbilo a i ostatním je sympatická, mnohokrát za ní přišly i cizí děti a požádaly ji o přátelskou partii.

Denisa Limburková
Deniska Limburková

Konečné pořadí ve skupině „B“ bylo následující: 1. místo David Pikal 8,5/10, 2. místo Daniel Ždych 8/10 a třetí místo Václav Voldán 7,5/10.

Netajím se tím, že jsme v béčkové skupině měli svá „želízka v ohni“. První nasazený Tomáš Filip skončil nakonec až na pátém místě – 6,5/10. Prohrál s Petrem Lebedou, Danem Ždychem a Petrem Laňkou, remizoval s vítězem Davidem Pikalem. Dan Ždych byl nasazený až na 4. místě, stále obehrával přední šachovnice. Prohrál jen s Vaškem Voldánem a pak zaznamenal dvě plichtičky, a to s Petrem Laňkou a Davidem Pikalem. Dan Petra už mnohokrát na RŽL přehrál, dnes ho možná trochu podcenil, ale ani výhra by mu nestačila na „zlato“, protože David měl pomocné hodnocení o půl bodu lepší. Tak těsně se bojovalo na špici tohoto turnaje. Dan Ždych hrál výkonem 1415, David Pikal 1451, Vašek Voldán 1368, Tomáš Filip 1265 a čtvrtá Anežka Vlková 1349. Anežka pěknou „parádičkou“ porazila Vaška Voldána, který (stejně jako náš Dan Petra Laňku) podcenil tu usměvavou holčinu a pak jen koukal, jak ho „vysekla“! Marek Filip hrál výkonem 1180 a skončil přesně v polovině startovního pole, tedy 9., hrál na 50 %, tedy 5/10.

Z fotografií vidíte, že pro děti byly připraveny hodnotné ceny. Velice si vážíme toho, že k nám do Pravonína přijedou a my s nimi můžeme poměřit síly. Proto také věnujeme přípravě patřičnou pozornost a sháníme ceny a finanční prostředky na poháry s předstihem. V této souvislosti děkuji sponzoru Vodovody a kanalizace a.s. Benešov a Městskému domu dětí a mládeže Vlašim, jmenovitě paní ředitelce Pavle Homolkové.

A právě z výše uvedených důvodů jsme mohli vyhodnotit nejlepšího tipéra. Na našich webových stránkách probíhala soutěž, kdo nejpřesněji odhadne, kolik se v dnešním chřipkovém období dostaví šachistů. Stal se jím Martin Pospíšil z Říčan. Dále jsme připravili drobné ceny pro tři přítomná děvčata. Odměněni byli i nejmladší šachisté, z dívek již zmíněná Denisa Limburková a z chlapců pak hned dva, kteří se narodili stejný rok a i den, a to Pavel Roháč a Zdeněk Krajíček. No a pak už následovalo vyhodnocení turnaje A, vítěz získal putovní pohár, pohár pro vítěze, medaili, diplom a ceny hodnotné i drobné. Podobně byli oceněni hráči na druhém a třetím místě. Čtvrtý až sedmý hráč dostal plaketu a další ceny, ostatní také nepřišli „zkrátka“. První tři místa turnaje B byla také oceněna poháry, medailemi a diplomy. Další čtyři v pořadí obdrželi plakety a všichni drobné ceny. Každý účastník dostal i diplom za účast.

Ceny
Skvělé ceny – to už je na turnajích v Pravoníně samozřejmost  :-)  

Po celou dobu byl v provozu bufet, který vedla paní Irena Ždychová, byl jí nápomocen manžel a po celou dobu prodeje jí pomáhala Jarka Zvárová. Všem patří dík, protože spokojený šachista, to musí být i dobře „napapaný“ šachista a párek v rohlíku k našim dětem tak nějak patří! Některým by i něco chybělo, kdyby nebyl. Irena nám pomáhala nejen v kiosku, ale i při předávání cen a i při přípravě prostor předem a pak i při jejich úklidu. Stejně tak děkuji paní Vlaďce Filipové také za pomoc před turnajem i po něm a i za napsání diplomů a jejich předávání při vyhodnocení. Za pomoc při přípravě hracích místností patří dík bratrům Lukášovi a Vojtovi Filipovým. Lukášovi pak ještě za zapůjčení počítače, tiskárny a umožnění přístupu na internet.

Z uskutečněné akce mám dobrý pocit, doufám, že byli všichni spokojeni, omlouvám se, že jsem všem nepoděkovala hned po turnaji, tak to nyní napravuji. Za rok nashledanou! Ale už v Kulturním domě, tam je více místa. 

Výsledky skupiny“A“

Výsledky skupiny“B“

Fotografie

3 reakcí na “Silvestrovské šachování v Pravoníně”

 1. 1
  Maťa píše:

  V článku byl Jarda Pýcha vyzván, aby se k turnaji A vyjádřil po „odborné stránce“. K tomu už něco napsal na pravonínském webu, takže cituji: „Musím se vždy pousmát, když bych měl zrovna já provést odborné posouzení :-) . Takže to radši nebudu dělat ani teď, někdo by mohl namítat,že když někdo šachy nehraje, těžko může někoho hodnotit, a to je asi pravda. Snad jen to, že turnaj byl opravdu zajímavý a ani o překvapivé výsladky nebyla nouze(např.vítězství Vojty a Nely nad Davidem Zvárou). Prestiž turnaje určitě zvedla i účast Tomáše Skalického a Martina Pospíšila, kdy se naši kluci museli snažit, aby pohár neputoval do konkurenčních Říčan.“

 2. 2
  Maťa píše:

  Já bych rád za všechny zúčastněné (hráče i doprovod) poděkoval Marii Filipové za moc pěkný turnaj. Dále se přidávám s poděkováním Petru Havelkovi, který mi i přes 50 km dlouhou vzdálenost pomáhal se Swissmanagerem – program jsem obsluhoval poprvé a občas se „přítel na telefonu“ hodil :-) .

  Jinak pro oba turnaje byly společné překvapivé zvraty na prvním místě. V áčku měl David Zvára všechny nejsilnější soupeře za sebou a vedl před Robinem Hrdinou s půlbodovým náskokem, navíc měl díky vyhrané vzájemné partii lepší pomocné hodnocení. Pak ale po hrubé chybě podlehl Nele Pýchové a vyhrál nakonec Robin… Ještě jasněji to vypadalo v turnaji B, kde po 6 kolech vedl Vašek Voldán s bodovým náskokem na dvojici Pikal/T.Filip. V dalším průběhu ale ztratil 2 body po prohrách s Tomášem Filipem a Anežkou Vlkovou a v konečném pořadí klesl až na třetí místo…

 3. 3
  Marie F. píše:

  V Pravoníně byla dohráno 1.kolo KP družstev. Vlašim C (Studnička P., Zvára F., Pikal D., Voldán V. a Ždych D.) proti Vlašim D (Sibal M., Filip T., Vlková A., Stareček J. a Filip M.) 4 : 1. Bod za D uhrála jen Anežka Vlková, která je ve velmi dobré formě. Byli sehrány pěkné partie, děti hrály pomalu. Máme i nějaké fotečky, večer je zveřejním.

Odpovědět

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
more...
 

© 2024 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist