TJ Spartak Vlasim
29
Lis

Patrik Pýcha trenérem III. třídy

Patrik Pýcha (úvod Tomáš Vojta)

Úspěšným složením testu, ústních zkoušek a obhajobou trenérské práce završil v úterý 17. listopadu Patrik Pýcha svou snahu o získání trenérské třetí třídy. Písemná část obsahovala pedagogiku, znalosti pravidel + odbornou šachovou část.  Při ústní zkoušce pak uchazeči předváděli praktické šachové dovednosti. Této zkoušce předcházelo čtyřdenní školení, které proběhlo ve Vlašimi a na Jizbici u Čechtic. Dále bylo potřeba obhájit  trenérskou práci, která měla za úkol zjistit, zda se kandidát umí připravit na tréninkové hodiny. Pro zajímavost tuto Patrikovu práci zveřejňujeme. Máte možnost si v ní zopakovat, jak správně rozehrávat šachovou partii.

Jak hrát a nehrát zahájení

Úvod

Všechny fáze šachové partie se řídí určitými pravidly. Nejinak je tomu i v zahájení. Pokud je nebudeme dodržovat, můžeme prohrát dříve, než partie vůbec začne. V zahájení na nás soupeř může nalíčit nejrůznější léčky. Jejich oběťmi se nestávají pouze začátečníci, ale často i velmi silní hráči. Bleskové prohry přitom často neplynou z neznalosti konkrétního zahájení, ale právě z nedodržování tří základních zásad, kterými jsou:

1) boj o střed

2) rychlý vývin figur

3) ochrana krále

Tyto tři body souvisí s řadou dalších věcí, na něž je třeba na začátku partie dbát. Demonstruji je na následujících ukázkách.

Pěšcová lavina

Boleslavskij – Scitov  Moskva 1933

1. e4e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4.Střelec zaměřuje svůj šíp na zranitelný bod f7, který je chráněný jen králem.3. … Sc5. Vznikla základní pozice Italské hry. 4. c3. Bílý plánuje d4, aby ovládl centrum oběma středovými pěšci a získal více prostoru pro své figury. 4. … Jf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Sb6?Černý na sebe nechává spustit bílou lavinu, která zachvátí všechno, co jí stojí v cestě. Správně je 6. … Sb4+ 7. Sd2 Sxd2+ 8. Jxd2 d5! A díky včasnému protiúderu v centru jsou bílí pěšci zastaveni.

7. e5! Pěšec postupuje s tempem kupředu. 7. … Jg4 8. h3 Bílý zahání černého jezdce od napadání pěšce na e5 na kraj šachovnice. 8. … Jh6 9. d5! A druhý pěšec se dal do pohybu! 9. … Je7 10. d6! A ještě jednou! 10. … Jg611. Sg5. Boleslavskij nenechává svého soupeře vydechnout a s tempem vyvíjí druhého střelce. 11. … f6 12. exf6.

Lavina se sice pomalu tříští, svůj účel ale splnila. Rozvrátila černou pozici a otevřela linie (hlavně e-sloupec) pro ostatní figury, které už netrpělivě čekají, až zasadí nepříteli poslední úder. 12. … gxf6 13. De2+ Kf8 14. Sxh6#.1-0

TIP: V zahájení musíme bojovat o střed! Obsazujeme ho pěšci a zároveň vyvíjíme figurky tak, aby mířily směrem do centra.

TIP: Dva pohybliví středoví pěšcise stávají nebezpečnou lavinou. Postupují nezadržitelně vpřed, získávají tempa napadáním soupeřových figur a ničí vše, co jim stojí v cestě. Je dobré si uvědomit, že čím dál se lavina dovalí, tím víc prostoru získáme a tím víc si budou soupeřovy figurky vzájemně překážet.

Saint Amant – Morphy  Paříž 1858

1. e4. Bílý obsazuje střed a otevírá svého bělopolného střelce. Každý tah v zahájení má smysl! 1. … e5.Do centra zaměřuje svou pozornost také černý. I on si uvolňuje střelce. 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. c3 Jf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Sb4+. Černý nesmí soupeři dovolit rozpohybovat pěšcovou lavinu. 7. Sd2 Sxd2+ 8. Jbxd2.

8. … d5! Pěšcovou lavinu je potřeba zastavit! 9. exd5 Jxd5 10. 0-0 0-0. Na šachovnici se objevila pozice s izolovaným pěšcem. Zatímco bílý by se měl snažit využít prostorovou převahu a opěrný bod na e5 k tlaku na černou pozici, černému by vyhovoval přechod do koncovky, v níž vynikne slabost blokovaného izolovaného pěšce na d4. 11. h3?! Oslí ucho je tady významnou ztrátou času anavíc oslabuje pozici bílého krále. Místo tahu v partii bylo lepší například vyvinout věž na sloupec. 11. …  Jf4! Morphy chybu soupeře ihned využívá k protiakci. Hrozí vzít na d4 a k tomu přesouvá své figury do nebezpečné blízkosti bílého krále. 12. Kh2? Bílý měl hrát 12. Je4, ale možná se bál oběti na h3. 12. … Jxd4 13. Jxd4 Dxd4 14. Dc2.

14. … Dd6!Morphy obratným manévrem převádí dámu do útoku proti soupeřovu králi. Začínají se projevovat vážné důsledky jedenáctého tahu bílého. 15. Kh1. Lepší bylo 15. Je4. Díky napadení dámy nehrozí žádné odtahy a jezdec se může zapojit do obrany svého velitele. 15. … Dh6! 16. Dc3 Sf5 17. Kh2. Bílý si s pozicí očividně neví vůbec rady. 17. … Vad8 18. Vad1.

Následuje závěrečná kombinace: 18. … Sxh3! 19. gxh3 Vd3! 20. Dxd3 (20. Sxd3 Dxh3+ 21. Kg1 Dg2#.) Jxd3 21. Sxd3 Dd6+ 22. f4 Dxd3. Bílý se vzdal. 0-1

TIP: Proti pěšcové lavině musíme vyrukovat s protiútokem, anebo alespoň zamezit, aby se rozpohybovala.

TIP: Jak píše Aaron Nimcovič ve své knize Můj systém, tah pěšcem sám o sobě není vývinovým tahem, ale pouze pomáhá k vývinu ostatním figurám. Je tedy potřeba vyvarovat se zbytečných tahů pěšci!

Jak vést šachovou armádu?

Hansen – Kvisla  Politiken Cup 2009

1. e4 Jf6. Vstupujeme do teritoria Aljechinovy obrany. 2. e5. Při postupu pěšcem vpřed získáváme tempo. 2. … Jg8?! Podivný tah, kterým se jezdec vrací zpátky do stáje. Většinou se hraje 2. … Jd5 3. d4 d6 4. c4 Jb6. Chování splašeného koně, který přeskákal celou šachovnici, aniž by dovolil hrát svým spolubojovníkům, nemůžeme vzhledem k principům hry v zahájení schvalovat. Na druhou stranu ani bílý není bez viny, protože kromě tří pěšců nastrkaných na zteč nevyvinul ani jednu figurku. 3. d4 d6 4. Jf3 c6?!Zbytečný tah pěšcem. 5. Sd3 Sg4 6. 0-0 g6?!Střelec se často vyvíjí boční cestou, tedy do domečku. Černý už ale ztratil v předchozím průběhu dost času a další tah pěšcem jeho pozici rozhodně nezlepší. 7. h3 Sxf3 8. Dxf3 e6?!Třetí zbytečný tah pěšcem. Černý ještě nevyvinul ani jednu figuru! 9. exd6 Dxd6 10. Jc3 Sg7. Po 10. … Dxd4 11. Vd1 by asi černý dopadl podobně jako v partii. 11. Sf4.

Bílý harmonicky vyvinul všechny své lehké figury a schoval krále do rošády.Černý naopak udělal několik zbytečných tahů pěšci, a proto mu ještě oba koně spí ve stáji a král se rochní uprostřed šachovnice.11. … Dxd4? Černý zaostal ve vývinu, ale přesto se rozhodl na sebe otevřít sloupec.Rychlý útok bílého za obětovaného pěšce stojí.12. Vad1. Věž se vydává na volný sloupec a pokukuje po zranitelné černé dámě. 12. … Db4

13. Jb5! cxb5 14. Dxb7 a6 15. Sxb5+! Otevírá věži cestu k černému králi. 15. … Dxb5 16. Dc8+ Ke7 17. Dd8#. Černý nevyslal do boje všechny své bojovníky a dlouho se spoléhal jen na pěchotu. Za svou lenost byl po zásluze potrestán! 1-0

TIP: Pozor na unáhlené útoky! Před jakoukoli velkou akcí je potřeba mít armádu připravenou. Proto musíme vyvinout všechny figurky. Zpravidla vyrážíme kupředu nejdříve s jezdci a se střelci, až poté s věžemi a s dámou. Střelce je dobré vyvinout na dlouho diagonálu, věž na sloupec.

TIP: Pěšci nezvládnou sami udržet centrum. Musí být podporováni ostatními figurami. Proto je vyvíjíme směrem ke středu.

TIP: Pokud zaostaneme ve vývinu, neměli bychom pozici otevírat, ale spíše se ji snažit držet zavřenou.

Zatoulaná dáma

Kaufeld – Bondarchuk  Goch Open 2008

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5. Skandinávská obrana není zrovna vzorem pro správnou hru v zahájení. První vyvinutou figurkou by neměla být dáma. 3. Jc3. Vývin jezdce s tempem! 3. … Da5 4. d4. Bílý obsazuje pěšcem střed a uvolňuje si svého střelce na c1. 4. … Sf5 5. Sc4 e6 6. Sd2 Jf6??

7. Jd5!Da4 8. Sb5+! Černý se vzdal. Po 8. … Dxd5 9. Jxf7+ ztrácí dámu. 1-0

TIP: Pokud to není nutné, neměli bychom v zahájení hrát jednou figurou dvakrát. Ztrácíme tím čas, který by šlo využít k vývinu jiných figur.

TIP: Dámské výlety se většinou nevyplácí!

Král v ohrožení

Kardel – Berendes  Mistrovství Šlesvicka-Holštýnska do 12 let 2001

1. e4 e5 2. Sc4 Jc6 3. Dh5 Jf6?? Pokrýt mat šlo lehce po 3. … g6 4. Df3 Jf6. Nyní černý v klidu ukryje krále, zatímco bílá dáma se může stát terčem útoku a navíc překáží jezdci ve vývinu na pole f3.

 

4. Dxf7#Šustrmat je nekonečným příběhem všech turnajů začínajících šachistů. Přestože je to velmi známá léčka, znovu a znovu nás upozorňuje na to, jak je král v zahájení zranitelný.1-0

TIP: Figury je třeba vyvíjet tak, aby jedna druhé nepřekážela.

TIP: Monarcha by se ve středu šachovnice rozhodně neměl cítit v bezpečí. Obzvlášť zranitelné je pole f7, na němž dochází často k taktickým obratům. Z výše uvedených důvodů je krále nutné ukrýt provedením rošády.

TIP: Nepodceňujme soupeře a buďme principiální! I když je náš protivník slabší, nikdy bychom neměli hrát slabé tahy s myšlenkou, že nám soupeř spadne do nějaké léčky. Můžeme být nemile překvapeni, když ji odhalí a my najednou zjistíme, že stojíme špatně.

Greco – NN  1620

1. e4 e5 2. Jf3 f6?? Černý naprosto ignoruje zásady zahájení. Nevyvíjí figuru, nebojuje o střed a oslabuje svého krále. I toto zahájení má svůj název – Damianova obrana. Neznamená to však, že portugalský šachista Damiano takový tah doporučoval. Naopak ho ve své učebnici z roku 1512 vyvracel.

3. Jxe5! Greco obětovává figuru, aby podnikl se svými figurami bleskový nálet na černého krále. 3. … fxe5? Lepší bylo smířit se s tím, že bílý uloupil pěšce, a zahrát 3. … Je7, nebo 3. … De7. 4. Dh5+ Ke7. Po 4. … g6 5. Dxe5+ De7 6. Dxh8 má bílý věž navíc a nezaostal ani ve vývinu, protože všechny černé figury kromě dámy jsou ještě na poslední řadě. 5. Dxe5+ Kf7 6. Sc4+. Vývin střelce s tempem! 6. … Kg6 7. Df5+ Kh6 8. d4+. Obsazení středu a uvolnění druhého střelce s tempem! 9. h4 Kg7 10. Df7+ Kh6 11. hxg5#.

TIP: Jako černí na f-sloupci pěšcem v otevřených hrách téměř nikdy netaháme dopředu, dokud svého krále neschováme do úkrytu. Jinak ho vystavujeme velkému nebezpečí. K boji o střed jsou určeni pěšci na sloupcích e, d, případně c.

Zemková -Nguyen  Ostravský koník (FIDE Open B) 2012

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. Jg5. Hra dvou jezdců v obraně. Bílá hraje podruhé stejnou figurou a doufá, že tento prohřešek vykompenzuje tlakem proti bodu f7. 4. … d5 Protiúder v centru! 5. exd5 Jxd5? Správný je tah 4. … Ja5, po němž je bílý střelec vyhnán z nebezpečné diagonály. 6. Jxf7!? Bílá zve nepřátelského monarchu na procházku.Podle teorie je lepší o něco klidnější pokračování 5. d4.6. … Kxf7 7. Df3+ Ke6 8. Jc3

Situace v černém táboře je dost chaotická. Figury jsou zamotané a král musí vlastním tělem chránit jezdce na d5. 8. … Jce7.Lepší je asi aktivnější 8. … Jcb4. Nicméně po 9. a3 Jxc2+ 10. Kd1 Jxa1 11. Jxd5 vznikají dost šílené pozice, v nichž se bránící se strana může jen obtížně zorientovat. 9. 0-0. Bílá v klidu pokračuje ve vývinu. Dobré bylo zničit královský štít na e5 tahem 9. d4! 9. … c6 10. Ve1. Opět byl dobrý okamžitý úder 10. d4!10. …Kd6 11. d4 exd4??

Po 11. … Jxc3 12. bxc3 Kc7 mohl být černý z nejhoršího venku. 12. Sf4+ Bílá útočí vším, co má! 12. … Kc5. Osamocený černý monarcha vstupuje do chřtánu bílé armády. Dobře by nedopadlo ani 12. … Kd7 13. Jxd5 cxd5 14. Sb5+ Jc6 15. Dg4#. 13. Ja4+ Kxc4 (13. … Kb4 14. Da3+ Ka5 15. Sd2+ Jc3 16. b4#.) 14. Db3#.1-0

TIP: Jako útočící strana bychom měli mít zájem na tom, aby soupeř neudělal rošádu, protože je bez ní většinou mnohem zranitelnější. Uvěznit krále v centru je často možné právě díky hrozbám a obětem na poli f7.

Blackburne – Blanchard  Londýn 1891

1. e4 e5 2. f4. Královský gambit. Pěšec se zpravidla obětovává kvůli urychlení vývinu.2. … Sc5. Blanchard odmítá nabízenou oběť pěšce. 3. Jc3 Jc6 4. Jf3 exf4 5. d4 Sb4. Teď bude stát bílý výborně, protože vybudoval s tempem mocný střed a otevřel prostor pro své figury. Blanchard přehlédl silnou oběť figury. Po 5. … Jxd4! 6. Jxd4 Dh4+ 7. Ke2 d5 se bílý dostává pod nepříjemný útok. 6. Sxf4. Zatímco černý byl nucen táhnout podruhé stejnou figurou, bílý si rozehrál figuru novou.  6. … d5. Protiúder v centru zabrání případné lavině postupujících bílých pěšců.7. e5 Sxc3+ 8. bxc3 Se6 9. Sd3 h6. Zde má oslí ucho své opodstatnění. Pole g5 bílý mohl využít k nepříjemnému útoku na černou pozici.10. 0-0. Bílý dokončil vývin podle předpisů. 10. … Jge7 11. Vb1. Věž obsazuje sloupec a vyhrává bílému tempo k dobru, protože černý musí krýt pěšce na b7.11. … b612. Dd2 0-0??. Černý dokončuje vývin. Jenže pro jeho monarchu v tuto chvíli rošáda není dobrým úkrytem.

13. Sxh6! Černý král vpochodoval přímo na popraviště. Blackburne pomocí oběti střelce ničí jeho pěšcový kryt. 13. … gxh6 14. Dxh6 Jg6 15. Jg5 Ve8 16. Vxf7 Sxf7 17. Dh7+ Kf8 18. Dxf7#. 1-0

TIP: Někdy můžeme obětovat pěšce za získání temp a urychlení vývinu.

TIP: Rošádu nesmíme provést, pokud by v ní byl král vystaven většímu nebezpečí než uprostřed šachovnice, například přímému pěšcovému či figurovému útoku. Rošáda jako úkryt rovněž postrádá svůj smysl, jestliže jí chybí pěšcový kryt.

O nenasytnosti

Greco – NN  Řím 1620

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. c3 Jf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Sb4+ 7. Jc3. Varianta pro ty, kteří se nebojí něco obětovat. Jxe4 8. 0-0

 

Černý si sice vzal pěšce, ale na druhou stranu zaostal ve vývinu. 8. … Jxc3. Lepší je 8. … Sxc3 9. bxc3 d5! Poté se černý dostane k rošádě a stojí dobře. 9.bxc3 Sxc3 10. Db3. Ještě silnější je tah 10. Sa3, po němž je černému definitivně zabráněno udělat rošádu. 10. … Sxa1? Nenasytnost Grecova soupeře nezná mezí! Ještě pořád měl přitom možnost dostat krále do bezpečí a dokončit vývin: 11. … d5 12. Sxd5 0-0.11. Sxf7+ Kf8 12. Sg5. Vývin střelce s tempem! 12. … Je7 13. Je5 Sxd4.

14. Sg6! Materiální výhoda je černému k ničemu, protože jeho figurky vůbec nehrají a král stojí pod matem. 14. … d5 15. Df3+ Sf5 16. Sxf5 Sxe5 17. Se6+ Sf6 18. Sxf6 gxf6 19. Dxf6+ Ke8 20. Df7#. 1-0

TIP: Pokud naše armáda usne a král zůstane sám napospas nepříteli, něco se stalo špatně. Všechno sníst se nemusí vždy vyplatit!

Závěr

Výše uvedené ukázky mají poskytnout ucelený přehled o zásadách zahájení a jejich použití v praxi. Některé partie jsou odstrašujícím příkladem, jak špatně můžeme dopadnout, jestliže ignorujeme pravidla správné hry. Pro prohloubení praktických znalostí doporučuji studovat miniaturní partie, v nichž je možné se seznámit i s řadou léček, které v různých zahájeních existují.

Použité materiály a zdroje

Literatura

ALSTER, Ladislav. Miniaturní šachové partie. 2. vydání. Praha: Olympia, 1988. 141 s. ISBN 27-001-88

NIMCOVIČ, Aaron. Můj systém. 1. české vydání. Praha: ŠACHinfo, 1999. 279 s. ISBN 80-900142-6-7

Elektronické zdroje

ExeterChess Club [online]. Exeter: ExeterChess Club, October 14, 2015 07:04 PM [vid. 2015-10-16]. Dostupné z: http://exeterchessclub.org.uk

Mega Database 2014 [DVD]. Hamburg: ChessBaseGmbH, December 2013. ISBN 978-3-86681-396-0

5 reakcí na “Patrik Pýcha trenérem III. třídy”

 1. 1
  Blanka píše:

  Patriku tvojí práci jsem si celou přehrála. Pro nás začátečníky je velmi poučná :-).

 2. 2
  Maťa píše:

  Patrik se asi chlubit nebude, tak zde zmíním, že v trenérských testech udělal nejvíc bodů ze všech uchazečů (99 ze 100 možných). Ještě bych doplnil, že zde uvádíme mírně doplněnou (vylepšenou) verzi závěrečné práce – Patrik do ní zapracoval drobné připomínky od členů zkušební komise Marka Vokáče a Jiřího Kotzota. Práce je určitě dobrá, jinak by na ni neodkazovaly šachové Brodce! ;-)

 3. 3
  gm spatnota píše:

  Černý se vzdal. Po 8. … Dxd5 9. Jxf7+

 4. 4
  Ivo píše:

  Překlepy se tolerují, aspoň musí čtenář zapojit mozek, což je pro něj výhodné.

 5. 5
  Maťa píše:

  V oddíle budeme mít brzy dalšího kvalifikovaného trenéra – František Helebrand na školení v Praze úspěšně složil zkoušky pro trenéry 4. třídy. Franta vede hned dva kroužky ŠŠ STAMAT, v Čerčanech a na Dukle v Benešově.

Odpovědět

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
more...
 

© 2024 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist