TJ Spartak Vlasim
19
Lis

Za zvířaty do vlašimské obory – projektový den

V sobotu 16. 11. 2019 uspořádali v době od 8.00 – 12.00 hodin šachisté Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi, v rámci projektu Domeček – ŠABLONY II, plánovaný projektový den. Tento v sobě zahrnoval seznámení dětí s prací lesníků, myslivců, oborníků a návštěvu obory Sellier a Bellot ve Vlašimi. Pedagogem projektového dne byli Lukáš Filip a odbornice z praxe Ing. Lenka Vopálka Melicharová.

Vlastní realizaci předcházela pečlivá příprava spojená s dvouměsíčním předstihem vyhlášením soutěže ve sběru kaštanů (pro zvířata v oboře). 

Den předem (v pátek 15. 11. 2019) před konáním byl připraven sál, ve kterém bylo naplánováno projektový den zahájit. Představovalo to umístit centrální název projektového dne a dále pak příprava 20 složek (tolik bylo přihlášeno dětí) s názvy Zvířata v zimě + kdepak bydlí lesní zvířata, dále desatero chování v přírodě + malované čtení + stopy zvířat + myslivecké sudoku + doplňovačky + tajenky a písničky o zvířatech a pak myslivecké omalovánky. Toto vše zajistil pedagog volného času a odbornice z praxe připravila prezentaci. Dále v oboře manželé Vaníčkovi připravili vědomostní test a mysliveckou stezku.

V den realizace 16. 11. 2019 se všichni sešli ve Spolkovém domě, skutečně přišlo všech 20 dětí a navíc i 10 dospělých. Takže se našeho projektového dne zúčastnilo (i s organizátory) celkem 32(!) účastníků. Překvapil nás nejen velký zájem dětí, ale i jejich rodičů.

Zahájilo se prezentací odbornice z praxe, která promítala jednotlivé sleidy, které se týkaly například témat: Co je to obora, kdo je oborník, lesník či myslivec. Dotázala se dětí, jakou znají lesní zvěř, ptáky, savce a jaká zvěř podle nich žije v oboře. Ihned korigovala jejich odpovědi, doplňovala informace a zdůvodňovala chybné odpovědi. Další částí prezentace byly, ze strany odbornice, dotazy na přírodní podmínky v oboře? Účastníci projektového dne se dozvěděli, že v oboře musí být dostatek krytu pro zvěř, tzn. listnatých a jehličnatých stromů, ale i keřů, bylin, políček pro zvěř a luk a vodní plochy. Děti viděly na promítaných obrázcích listnaté stromy, jejichž plody se lesní zvířata přikrmují. Děti se dozvěděly, že v oborách jsou krmelce a solné lizy pro zvěř. Dozvěděly se, že lesní zvířata jedí jakoukoliv zeleninu i ovoce, ale i brambory. Reflexe s dětmi probíhala během přednášky.

Další blok projektového dne byl věnován práci s připravenými tiskovinami, každý si pracoval na tom, co ho zajímalo, a organizátoři jim pomáhali s některými úkoly radou a vysvětlováním, jak mají s daným zadáním pracovat. Některé děti si prohlížely knihy, které byly na výstavce. Tato činnost trvala přibližně hodinu a pak jsme se přesunuly do Vlašimi do obory Sellieru a Bellot a. s., která oboru provozuje a také financuje. I v tomto bloku probíhala průběžná reflexe s dětmi.

U hájenky v Bolince už na nás čekali manželé Vaníčkovi, jejichž přivítání bylo velice milé. Děti donesly panu oborníkovi nasbírané kaštany. Zahájili jsme tedy vyhlášením vítězů soutěže, kterou vyhrála sourozenecká dvojice Simonka a Nikolka Ondrákovy, která nasbírala a usušila nejvíce kaštanů, druhé místo obsadila Verunka Brzková a třetí místo Matyáš Filip. Odměny dostali nejen vítězové, ale i všichni „sběrači“. Vaníčkovi dětem moc poděkovali a byli překvapeni, že skupina našich dětí tak pamatovala na zvířata v oboře. Přesunuli jsme se na připravené sezení, kde nás pan Vaníček seznámil s historií obory, popovídal o tom, jaká zvířata zde žijí, a pak šel „přemlouvat“ zvířata, aby přišla ke krmištím, která jsou umístěna právě před sezením. Mezitím paní Vaníčková vyprávěla o jednotlivých zvířatech a děti se seznámily se spoustou mysliveckých pojmů, jako světlo, větrník, slechy, parůžky, běhy, zrcátko a jiné. Další informace byly z oblasti krmení a provozu v oboře, jaké zásoby si musí dělat na zimu a pochválila i současné provozovatele obory za velkou podporu. Měli jsme štěstí, jeleni a daňci skutečně na krmnou stezku dorazili a mohli jsme je vidět opravdu z blízka. Děti seděly ukázněně, nehýbaly se a byly tedy odměněny nádherným pohledem na krásná, dobře krmená zvířata. Vše je vidět z fotografií a videí.

 Následoval vědomostní blok, který připravili manželé Vaníčkovi. Tento se skládal ze dvou částí, a to vědomostního testu, který měl 10 otázek (3 odpovědi a jedna byla správná). Děti se u testu velice pobavily, ale některé odpovědi znaly jak z výkladu odbornice z praxe v prvním bloku projektového dne, tak i pak z výkladu manželů Vaníčkových. Dále nás čekala Myslivecká stezka, kde bylo na louce rozmístěno 20 druhů různých trofejí. Nejdříve všichni procházeli stezkou a psali jednotlivé odpovědi, zde jsme zapojili i přítomné rodiče, poté následovala kontrola s panem Ing. Vaníčkem, který odtajňoval jednotlivé odpovědi. Tato činnost se dětem velice líbila. Čas utekl jako voda, blížilo se poledne a my jsme se šli znovu podívat do obory, kde se procházela volně zvířata a jeden daněk se opravdu nebál a stále se procházel velice blízko a stále si nás prohlížel.

Hodnocení s dětmi bylo probráno ihned na místě, a to spolu s odborníkem z praxe Ing. Lenkou Vopálka Melicharovou, pedagogem volného času Lukášem Filipem, ale i manželi Vaníčkovými a všichni konstatovali, že všech plánovaných cílů bylo dosaženo. Děti byly nadšené, projevovaly maximální zájem, ptaly se, přidávaly své příhody se zvířaty. Kladně byla hodnocena i vyhlášená soutěž a na místě samém děti samy viděly, že je nutné zvířata v oborách krmit a že každý dar je významnou pomocí. Nikdo se nenudil, všechny projektový den zajímal po dobu celých 4 hodin. Od Vaníčkových jsme dostali další studijní materiály, tak děti hned prosily, abychom jim je také natiskli a už se nemohly dočkat, až se doma pustí do vyplňování těch tiskovin, které jim organizátoři připravili. Současně byla prováděna reflexe i s přítomnými dospělými účastníky, kteří velice chválili nápad a především realizaci projektového dne, který přinesl dětem poučení, ale i radost. Velice kladně všichni zhodnotili, že přítomnost rodičů splynula s prací dětí. Děti měly velikou radost, že rodiče projevili opravdový zájem o jejich volnočasovou činnost

Fotky

(Zaznamenala: Marie Filipová)

Odpovědět

:-) 
;-) 
:-D 
:-| 
more...
 

© 2022 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist