TJ Spartak Vlasim
02
Dub

Kdo si hraje, nezlobí!

Tento název nesl další z projektových dnů pořádaný v rámci projektu DOMEČEK, který je spolufinancován Evropskou unií. Projektový den byl uspořádán ve Spolkovém domě v Pravoníně v sobotu 30. 3. 2019 od 8.00 hodin. Funkci odborníka zastávala Ivana Filipová – vychovatelka ZŠ Zdislavice, pedagogem byl Vojtěch Filip a významnou pomoc zajistil po organizační stránce Lukáš Filip, asistent pedagoga z Domečku – Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi.

Projektový den pořádali členové šachových kroužků, ale tentokrát se zapojili i členové kroužků atletiky, zumby, tanečků, klubů deskových her a bojového umění. Celkem se zúčastnilo 22 dětí. Rozděleny byly do dvou skupin. Základní skupinu tvořily školní děti, kterých soutěžilo 16, a 6 dětí většinou předškolního věku soutěžilo ve vlastní skupině.

Cílem bylo dětem soutěžní formou přiblížit hry puzzle, pexeso, pexetrio a ti malí měli na programu ještě Člověče, nezlob se! Dále byly rozvíjeny dovednosti z matematiky, zeměpisu, výtvarné oblasti. Byla procvičována paměť, logický úsudek, odhad, rychlost, získávání orientace a další.

Po ukončení práce ve dvojicích či trojicích docházeli soutěžící malovat na velký transparent výjevy z pohádek nebo z obrázků, které skládali.

V průběhu bylo pro děti připraveno malé občerstvení, které zajistily maminky, tak jako  obvykle při námi pořádaných akcích. Rády a ochotně nám pomáhají a vytvářejí při našich akcích příjemnou, milou a domáckou atmosféru.

Za své výkony obdržely děti drobné odměny, diplomy a absolutní vítězka pohár a medaili.

Mile nás překvapil zájem rodičů, kteří s námi strávili více jak hodinku po dobu projektového dne a někteří se brzo vrátili a sledovali finálové výkony svých dětí. Projektový den hodnotili pozitivně a s radostí poslouchali dojmy dětí, které se po slavnostním vyhodnocení běžely pochlubit se svými výsledky. Dětem se projektový den líbil, chválily si, že strávily krásné dopoledne společně se svými pedagogy a hrou.

VÝSLEDKY – SKUPINA STARŠÍCH:

Vítězkou v soutěži PUZZLE, kde se bojovalo vyřazovacím způsobem, se stala Natálie Štanderová, druhé místo obsadil její mladší bratr Adam Štandera a třetí příčku obsadila Veronika Brzková.

Vítězkou v soutěži PEXESO a PEXETRIO, kde se rovněž soutěžilo vyřazovacím způsobem, se stala opět Natálie Štanderová, druhou příčku obsadila Eliška Škarydová a na třetím místě skončil Jakub Čáp.

VÝSLEDKY – SKUPINA MALÝCH SOUTĚŽÍCÍCH:

Vítězem v PUZZLE se stal Tomáš Brixí, druhé místo obsadil Matěj Žížala a třetí příčku Veronika Klusáková. V PEXESU bylo dlouho nerozhodnuto a museli si dva nejlepší zahrát ještě rozhodující zápas o první a druhé místo. Zde zvítězil Matěj Žížala, druhou příčku obsadil Tomáš Brixí a třetí místo si odnášela Nela Hejná.

Mimo soutěž proběhla ještě soutěž v ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Zde vyhrála Nela Hejná, druhý skončil Tomáš Brixí a třetí Veronika Klusáková.

ZÁVĚREM:

Byly naplněny veškeré cíle akce a nezbývá než poděkovat všem, kdož se přičinili k uspořádání projektového dne, který se opravdu vydařil. Soutěžící skupina dětí aktivně spolupracovala, splněn byl bezezbytku naplánovaný program. U malých byla nutná improvizace, která byla perfektně zvládnuta. Spolupráce pedagoga volného času, odborníka z praxe a asistenta pedagoga naplnila v plném rozsahu 3 S, tj. společně naplánovat, společně připravit a společně zrealizovat a i společně zhodnotit akci. Děkujeme tímto všem zainteresovaným, tzn. pořadatelům, odborníkovi z praxe, pedagogům, MěDDM Vlašim, MŠMT a EU za to, že poskytuje finance na pořádání takovýchto akcí.

Fotky

Video

(Zaznamenala: Marie Filipová)

Odpovědět

:-) 
;-) 
:-D 
:-| 
more...
 

© 2021 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist