TJ Spartak Vlasim
23
Úno

Šachisté se toulali po Evropě raného středověku

V pořadí druhý Projektový den šachistů Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi, pořádaný v rámci evropského projektu DOMEČEK – ŠABLONY II, se vskutku vydařil. Místo konání jsme zvolili do Spolkové domu v Pravoníně, kde mají šachisté klubovnu a spoustu pomůcek. Dětí se zúčastnilo 13. Funkci odborníka plnil bezchybně Jiří Kotzot ze Sázavy a pedagogickým pracovníkem byl Lukáš Filip, který si z tohoto „projekťáku“ může položit otázku: „Čím to, že zafungovala zvolená organizační struktura skupiny dětí?“ Fungovali jako firma. Byly vyzvány, aby se přihlásily, kdo má zájem pracovat ve vedení firmy, a pak byly do jednotlivých funkcí voleni hlasováním. Každý mistr měl k ruce dva „dělníky“ a řídil si je. Nad všemi byl „šéf“, který měl za úkol kontrolovat a koordinovat práci jednotlivých úseků. Radil jim, když nevěděli, jak dál, popoháněl je k lepšímu výkonu. Dětem se to moc líbilo a určitě si z přednášky odnesly spoustu informací nenásilnou formou. Výborně se osvědčilo a projektový den zpestřilo i odlišení vedoucích pracovníků a i majitele firmy (pedagogického pracovníka) divadelními kostýmy.

Celkově lze projektový den zhodnotit jako velice úspěšný. Děti si doplnily informace v předmětech dějepis, zeměpis a historie umění, některé přitom projevily své nadprůměrné znalosti. Dozvěděly se nové informace z předmětů český jazyk a procvičily se ve výtvarné výchově. Přitom si vše spojily v náležitých souvislostech do jednotného celku.

Výborně se osvědčila změna formy projektového dne, kdy ze soutěže jednotlivých družstev se stala kolektivní práce. Děti představovaly jeden celek a výsledek se hodnotil celkově. K úspěchu hodně pomohlo určení „šéfa“, který zodpovídal za vše, což jej nutilo vypomáhat v jednotlivých „výrobních linkách“, kde se práce zadrhávala. Chválíme i „mistry“ – vedoucí jednotlivých skupin, kteří své „podřízené“ pověřili funkcemi – například: vystřihávače, lepiče, psavce, kresliče, vyhledávače materiálů atd.. Pozitivně zapůsobilo i zvolení většího prostoru k uskutečnění projektového dne – velký sál Spolkového domu.

Nadšení dětí a jejich hemžení strhlo i pedagoga volného času, aby podobně jako „šéf“ děti popoháněl k lepším výkonům a upozorňováním na to, kde mají čerpat další informace (obrázky, knihy atd.).

Ovšem největší zásluhu na vydařeném projektovém dnu má pan Jiří Kotzot, který byl, jako vždy, perfektně připravený. Jeho znalosti historie (nejen historie) jsou obdivuhodné. Bylo na něm vidět i zapálení pro projekt a tím nadchl i děti. Atmosféru dobře mapují fotografie.

Velice děkuji za pomoc i dalšímu pedagogu volného času Vojtěchu Filipovi a především paní Heleně Kůrové, dnes už také pedagogickému pracovníkovi volného času,  která se po celou dobu projektového dne starala o pohodlí a „zobáčky“ všech. V neposlední řadě dík Lukášovi a dětem.

Fotky

(Zaznamenala: Marie Filipová)

Odpovědět

:-) 
;-) 
:-D 
:-| 
more...
 

© 2022 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist